Aktualności:
Otwarcie ścieżki przyrodniczo-leśnej "Modrzewie" w Kluszkowcach 31 Grudzień 2010 o 17:21

Do ścieżki prowadzą 3 drogi leśne, które zostały odpowiednio wyprofilowane i utwardzone oraz w miejscach koniecznych wyżwirowane. Jedna od strony miejscowości Mizerna, a także od ulicy Leśnej oraz Modrzewiowej w Kluszkowcach. Ścieżka będzie posiadała 3 trasy połączone ze sobą dobrze oznakowanymi leśnymi ścieżkami tworząc swoisty zamykający się obwód.
Obok platformy widokowej przygotowane zostało specjalne miejsce do odpoczynku z 5 ławeczkami na wewnętrznych pętlach w obrębie samego Rezerwatu.  Przy głównym wejściu do Rezerwatu „Modrzewie” wybudowana została altana z tablicami informacyjnymi, ponadto zamontowano 5 ławostołów, a także zainstalowano tablice otwierające ścieżkę przyrodniczą z mapą sytuacyjną jej przebiegu oraz najważniejsze informacje o obiekcie. Tablice te umieszczone zostały przed wejściami na ścieżkę: od ul. Modrzewiowej i ul. Leśnej w Kluszkowcach. Na Ścieżce zamontowano 13 tablic na masywnych słupach modrzewiowych. Tablice zawierają starannie wybrane i zredagowane treści informacyjne, głównie o miejscowej bogatej florze i faunie. 
Celem projektu jest przybliżenie oraz popularyzacja przyrody zwłaszcza wśród ludzi młodych, a znajdzie to odzwierciedlenie w liczbie szkolnych wycieczek oraz godzin dydaktycznych przeprowadzonych na terenie ścieżki przyrodniczo - leśnej "Modrzewie". Realizowany projekt przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego, będzie stanowił dodatkową atrakcję turystyczną miejscowości Kluszkowce, Gminy Czorsztyn i całego regionu. 
Ścieżka przyrodniczo – leśna „Modrzewie” będzie ogólnodostępna w ciągu całego roku, a wstęp na jej teren będzie bezpłatny. Dla potrzeb ochrony Rezerwatu opracowany zostanie Plan Ochrony Rezerwatu, który określi aktualny stan rezerwatu oraz wskaże wszelkie kierunki działania w przyszłości.
Ścieżka przyrodniczo – leśna „Modrzewie” ma na celu przede wszystkim edukować przyrodniczo i ekologicznie poprzez przybliżanie ludziom najciekawszych elementów przyrody i uczyć ich, jak je należy ochraniać. Ścieżki przyrodnicze winny bowiem, uczyć człowieka, pomóc się zrelaksować i pobudzać go do głębszych refleksji nad aktualnym stanem środowiska i przyrody ojczystej. 
Chcemy by nasza ścieżka to właśnie zadanie wypełniała.