Aktualności:
Przewodnik historyczny po Pieninach, Krzysztofa Kopra 17 Styczeń 2011 o 20:26

Kto raz wziął do ręki książki autorstwa Krzysztofa Kopra opisujące dzieje regionu pienińskiego, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o Krościenku, ten z niecierpliwością oczekuje nowych, bo są bardzo interesujące i bogate w opisy wydarzeń opartych na dokumentach historycznych wygrzebanych w głębokim archiwum Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego i bezpośrednich przekazach osób pamiętających odlegle w czasie dzieje regionu pienińskiego.

Rzetelność historyczną i dokumentalną zawiera najnowsza książka Krzysztofa Kopra - Mały Przewodnik historyczny po Pieninach. Jest on poniekąd podręcznym, ze względu na rozmiar, małym przewodnikiem turystycznym z opisem szlaków, historycznych wydarzeń i kilku map.

Jak pisze w posłowi autor przewodnika - jest on pierwsza próbą innego niż zazwyczaj spojrzenia na te doskonale znane i niepotrzebujące już chyba dodatkowej reklamy gór. Zawiera opis pięciu tras wycieczkowych pokrywających się z najbardziej popularnymi szlakami turystycznymi, ale koncentruje się na przedstawieniu Pienin głównie przez pryzmat działalności i bytności w nich człowieka. Ukazuje je nie jako typową terra incognito, a terytorium, które już od późnego średniowiecza było doskonale spenetrowane przez człowieka i pokryte siecią lokalnych dróg przemierzanych zarówno przez starościńskich leśnych , jak i wielu okolicznych mieszkańców.

Autor z wykształcenia jest polonista i historykiem, stąd jego zainteresowania historią Pienin. Pracuje w Publicznym Gimnazjum w Krościenku, gdzie w Kole Historycznym stara się wpoić młodzieży zainteresowanie kulturą i tradycją "małej ojczyzny", jak dla nich są Pieniny i królewskie miasteczko , Krościenko.

Stanisław Zachwieja (Artykuł pochodzi ze strony internetowej gminy Krościenko nad Dunajcem)