Aktualności:
Wybory Miss Pienin 2012 8 Czerwiec 2012 o 19:00

Wybory Miss Pienin 2012

ZASADY UCZESTNICTWA

 • W wyborach Miss Pienin może wziąć udział kandydatka, która w 2012 r. ukończy 18 lat, a nie przekroczy 25 roku życia. Konkurs jest skierowany głównie do mieszkanek Pienin oraz dziewcząt z nimi związanych rodzinnie.
 • Kandydatki mogą zgłaszać się do dnia 25. 06. 2012 r. wysyłając wypełniony formularz oraz fotografię drogą elektroniczną na adres: mokszczawnica@pro.onet.pl lub wysyłając pocztą na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Szczawnicy ul. Główna 6, 34-460 Szczawnica, Tel. 18 262 2666
 • W drodze castingu w Kinoteatrze Pieniny – 4.07. (środa), godz. 18 –zostanie wyłonionych maksymalnie 10 kandydatek spośród wszystkich zgłoszonych uczestniczek, które wystąpią na Gali Finałowej.
 • 5. W przypadku rezygnacji wybranej w castingu kandydatki na jej miejsce wchodzi kolejna z listy, która uzyskała największą liczbę punktów.

SESJA ZDJĘCIOWA I CASTING

 • W sesji zdjęciowej zobowiązane są wziąć udział wszystkie kandydatki.
 • Zdjęcia z sesji zostaną zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej miasta i gminy Szczawnica www.szczawnica.pl oraz wykorzystane do stworzenia kalendarza Miss Pienin.
 • Zdjęcia będą wykorzystane do głosowania na Miss Internetu Pienin.
 • Wyboru 10 kandydatek dokonają organizatorzy.
 • Na wybór będą miały wpływ wyniki rozmowy kwalifikacyjnej oraz prezencja kandydatek.
 • Na Casting należy przyjść z własnymi butami - szpilkami i strojem kąpielowym.

GALA FINAŁOWA

 • Gala Finałowa odbędzie się 21 lipca 2012 r. na estradzie plenerowej pod kolejką PKL „Palenica”.
 • Gala składa się z kilku pokazów, w których kandydatki zaprezentują się w różnych strojach: inspirowanym folklorem góralskim, kąpielowym, koktajlowym, wieczorowym. Stroje zapewnia organizator.
 • Kandydatki zostaną ocenione przez Jury, w składzie określonym przez organizatora.
 • Po trzech pokazach zostanie wyłoniona przez Jury finałowa „5”.
 • Każda z 5 finalistek odpowie na dwa pytania przygotowane przez Jury.
 • Po rundzie pytań Jury dokona wyborów Miss, I Wicemiss i II Wicemiss. 
 • Oprócz Miss i dwóch Wicemiss uczestniczkom zostaną przyznane następujące tytuły: -Miss Publiczności -Miss Internetu
 • Organizator zastrzega sobie prawo do ustalania dodatkowych tytułów, jeżeli ilość nagród będzie większa niż ilość tytułów głównych.
 • Decyzje Jury są ostateczne i nie mogą być zaskarżane w odrębnym trybie.
 • Miss Internetu zostanie ogłoszona podczas Gali Finałowej.
 • Uczestniczki finału Miss Pienin podpisują z organizatorem umowę, na mocy której deklarują się nie brać udziału w konkurencyjnych imprezach typu: „Wybory Miss” w okresie jednego roku. Umowa pozostaje obowiązująca dla finalistek konkursu.

NAGRODY

 • Organizatorzy przewidują cenne nagrody rzeczowe dla finalistek.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne wycofanie się sponsorów.
 • Nie jest możliwe otrzymanie ekwiwalentu pieniężnego stanowiącego wartość nagród rzeczowych.

OŚWIADCZENIE

Udział w wyborach Miss Pienin i wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu i zgodą na publikację zdjęć i danych osobowych kandydatek do tytułu. 

Każda kandydatka wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i wszystkich materiałów audio-wizualnych związanych z wyborami Miss Pienin przez organizatorów.

Pieniny.net.pl/UM Szczawnica