Aktualności:
Gmina Krościenko nad Dunajcem – Liderem Turystyki 25 Lipiec 2012 o 5:00

20 lipca bieżącego roku odbył się finał kolejnej edycji Plebiscytu „EURO-GMINA” 2012r. , którego celem  jest promocja i reklama najlepszych jednostek samorządowych Nasza gmina otrzymała certyfikat potwierdzający, że spełnia wymagania najlepszych gmin Unii Europejskiej, ponadto otrzymaliśmy tytuł Lidera Turystyki.

Przyznając ten tytuł Kapituła Plebiscytu wzięła pod uwagę:

-  stwarzanie warunków do rozwoju gospodarstw agroturystycznych i bazy noclegowej,
-  poziom,   ilość i atrakcyjność gospodarstw agroturystycznych na terenie gminy,
-  współpracę samorządu ze służbami Policji i Straży Pożarnej (zakup samochodów, doposażenie jednostek OSP)
-  poprawę i zmianę oznakowania dróg i ulic,
-  przebudowę i modernizację dróg i ulic, w tym budowę skrzyżowań z ruchem okrężnym,
-  budowę oświetlenia miejsc niebezpiecznych,
-  budowę ścieżek rowerowych oraz nowych ciągów pieszych wzdłuż ruchliwych arterii komunikacyjnych,
-  inwestycje proekologiczne w gminie (budowa oczyszczalni ścieków, utylizacja i segregacja odpadów ),
-  budowę sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki,
-  czystość wód na terenie gminy,
-  dbałość o naturalne zasoby, w tym zagospodarowanie ujęć źródeł wód mineralnych ,
-  rozwój infrastruktury drogowej,
-  pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych,
-  organizację i promocję  imprez o zasięgu regionalnym,
-  wspieranie sztuki ludowej na terenie działania jednostki samorządu terytorialnego (zespoły folklorystyczne i śpiewacze, rzeźbiarze, malarze i inni twórcy ludowi),
-  organizację służby zdrowia w gminie,
-  modernizację obiektów służby zdrowia,
-  projekty zwiększające dostęp pacjentów do opieki medycznej – organizacja opieki całodobowej,
-  utrzymywanie i tworzenie tablic informujących o szlakach i atrakcjach turystycznych,
-  wspieranie i eksponowanie atrakcji turystycznych na terenie jednostek samorządu terytorialnego,
-  tworzenie zestawień bazy noclegowej dostępnych dla turystów (pola namiotowe, kempingi, domki letniskowe, kwatery prywatne i pensjonaty),
-  instalację infokiosków na terenie Gminy z dostępem do Internetu i bazy informacji turystycznej.

Liderem Turystyki

UM Krościenko n/Dunajcem