Fauna Pienińskiego Parku Narodowego

niepylak - pieninyPieniński Park Narodowy jest siedliskiem wielu gatunków zwierząt – niektóre z nich są charakterystyczne wyłącznie dla tego terenu. Należy zauważyć, że jego obszar jest bardzo zróżnicowany, co odzwierciedla się w specyfice mikroklimatów. Nietypowe warunki środowiskowe odpowiadają wielu rzadziej spotykanym zwierzętom, stając się jednocześnie obiektem zainteresowania biologów. Warto nieco bliżej przyjrzeć się faunie Pienińskiego Parku Narodowego, wśród której można wyszczególnić zarówno gatunki większych ssaków, jak i bogactwo przedstawicieli bezkręgowców.

Pieniński Park Narodowy – gatunki kręgowców

Fauna Pienińskiego Parku Narodowego jest bardzo zróżnicowana pod względem gatunków kręgowców. Aktualnie na tym obszarze można wyróżnić aż 235 kręgowców. Jeśli chodzi o obecność dużych ssaków, warto wspomnieć o rzadko spotykanych żbikach oraz rysiach. Popularniejsze zwierzęta w Pieninach to przede wszystkim dziki, jelenie, borsuki, sarny czy kuny leśne. Fauna Pienińskiego Parku Narodowego obejmuje również 15 gatunków nietoperzy. Te owadożerne ssaki żyją w pienińskich jaskiniach, które zapewniają im optymalne warunki także do zimowania. Jednym z ciekawszych przedstawicieli świata nietoperzy jest podkasaniec mały, coraz rzadziej występujący na terenie Europy. Z mniejszych ssaków należy wyszczególnić mysz małooką, która w naturalnym środowisku preferuje faunę stepową. Na uwagę zasługują również pienińskie gatunki ptaków. Awifauna obejmuje między innymi nagórniki, pomurniki, puchacze, kopciuszki, bociany czarne czy głowacice. Nic dziwnego, że teren Pienińskiego Parku Narodowego bardzo często jest odwiedzany przez ornitologów, którzy analizują rozmieszczenie rzadszych gatunków. Zwierzęta w Pieninach to także liczne płazy i gady - występujące głównie na podmokłych obszarach.

Bezkręgowce występujące w Pienińskim Parku Narodowym

Obszar Pienińskiego Parku Narodowego jest naturalnym środowiskiem dla ponad 6000 gatunków bezkręgowców. Owady występujące w Pieninach to także endemity oraz gatunki reliktowe. Wielu turystów zwraca uwagę na bogactwo motyli – przy odrobinie szczęścia można natrafić nawet na niepylaka apollo. Owady występujące w Pieninach są obiektem badań naukowców, którzy regularnie odkrywają kolejne gatunki. Wśród chrząszczy warto wyszczególnić nadobnicę alpejską, należącą do wymierających w naszym kraju bezkręgowców. Większość gatunków owadów można odnaleźć na pienińskich łąkach, których specyficzny mikroklimat odpowiada przede wszystkim ciepłolubnym motylom. Nic dziwnego, że te obszary są szczególnie interesujące dla entomologów.

Fauna Pienińskiego Parku Narodowego zachwyca różnorodnością gatunkową, stając się obiektem badań wielu przyrodników. Wśród turystów największym zainteresowaniem cieszą się rzadkie gatunki motyli oraz obecność większych ssaków. Niektórzy przedstawiciele pienińskiej fauny żyją tylko na tym obszarze naszego kraju, co jest związane ze specyfiką tutejszego mikroklimatu. Obecnie szacuje się, że w Pienińskim Parku Narodowym żyje około 7000 gatunków zwierząt.