R jak rezerwaty Pienin

Rezerwat przyrody to jedna z form obszarowej ochrony przyrody, która obejmuje całość lub szczególne części przyrody, np. bioty grzybów, elementy przyrody nieożywionej, a także faunę i florę. 

W Pieninach utworzono aż 6 rezerwatów przyrody. Są to rezerwaty: Biała Woda, Wąwóz Homole, Zaskalskie-Bodnarówka, Wysokie Skałki, Zielone Skałki, a także Przełom Białki pod Krempachami. 

Rezerwat Przełom Białki pod Krempachami to krótki przełom rzeki Białka pomiędzy skałkami:  Obłazową i Kramnicą. Skały zbudowane są z czerwonych wapieni bulwiastych i białych wapieni krynoidowych. Na terenie rezerwatu znajduje się 9 metrowa Jaskinia Obłazowa. Wejście do Jaskini jest niemożliwe. 

Rezerwat Zielone Skałki to pasmo skał wapiennych, położone tuż obok Jeziora Czorsztyńskiego, w Pieninach Spiskich. Na terenie rezerwatu można spotkać rzadkie gatunki roślin, np. pluskwice europejską. Rezerwat włączony jest w obszar Pienińskiego Parku Narodowego i nie jest udostępniony dla turystów. 

Rezerwat przyrody Zaskalskie-Bodnarówka znajduje się na terenie Pienin Małych. Został utworzony, aby chronić tamtejsze lasy, piękno krajobrazu, cenne zespoły ciepłolubnej roślinności naskalnej, które porastają skały i strome zbocza. Przejście przez rezerwat wymaga zgody tamtejszego nadleśnictwa. Nie prowadzi do niej szlak turystyczny. 

Rezerwat Biała Woda rozciąga się w Dolinie Potoku i tworzy idealne miejsce do relaksu i aktywnego wypoczynku.

Zobacz także:

Pieniny szlaki

Wąwóz Szopczański

Pieniny szczyt Trzy Korony

Pieniny spływ przełomem dunajcem - trasa flisacy 

Zamek Niedzica