Pieniny od A do Z

Poznaj jeszcze bardziej Pieniny od A do Z!

W naszym leksykonie Pienin znajdziesz wiele ciekawych informacji. Dowiesz się co to jest andezyt, dlaczego jest tak unikalny. Nasz serwis o pieninach specjalizuje się w prezentowaniu szerokiej informacji o tym regionie Polski.

Pieniny to bardzo ciekawy obszar w którym naukowcy nadal szukają odpowiedzi na wiele pytań związanych np. z ich np wypiętrzeniem.
Prawdopodobnie niegdyś (u schyłku starszej epoki kamiennej) okoliczny krajobraz wykazywał wiele cech wspólnych z tundrą porośniętą limbami, modrzewiami i sosnami. Człowiek neandertalski zamieszkał w jaskini nad rzeką Białką już niemal 50 tysięcy lat temu. Kiedy klimat się ocieplił (po zlodowaceniach) osadnictwo w Pieninach zaczęło się rozwijać.
Nasz leksykon to baza wiedzy i fantastyczny poradnik.

Andezyt, Inkowie, Niepylak a może Mnich, kliknij w dowolną literkę alfabetu i znajdź wyjaśnienie, którego szukasz.

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ŁM | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z