A jak andezyt

Andezyt to skała obojętna, magmowa (subwulkaniczna lub wulkaniczna) o porfirowej strukturze. W skład tej wchodzą takie prakryształy jak: pirokseny, biotyt, plagioklazy, a także amfibole. Andezyt cechuje się barwą brunatną, szarą, czarną lub zieloną. 

Pieniny, to pasmo górskie, które posiada bardzo skomplikowaną strukturę. Geologia Pienin jest ciekawa i niezwykle zagadkowa. W łańcuchu Karpat niezwykle trudno jest o geologiczny odpowiednik Pienin. Pieniny, wyróżniają się od reszty pasm łańcucha Karpat, ogromną ilością skał wapiennych i gór wulkanicznych, które są zbudowane z andezytu.

Warto wiedzieć, że andezyty występujące w Pieninach charakteryzują się barwami: od białych do jasnoszarych, z widocznymi czarnymi kryształami amfiboli. W Pieninach można spotkać te skały pochodzenia wulkanicznego, przede wszystkim na wzgórzach rozciągających się wzdłuż północnej granicy tego pasma górskiego. Najbardziej znaną częścią obszaru występowania andezytu są: Przełom Dunajca, Sokolica i Trzy Korony, jednak do Pieninskiego Pasa Skałkowego zaliczane są także inne szczyty. Są to m.in. Bryjarka nad Szczawnicą, Wdżar nad przełączą Snozka, jak również Jarmuta nad Szlachtową. 

Pieniński Pas Skałkowy rozciąga się od Wiednia, aż do Rumunii. W Polsce rozciąga się na długości ok 50 km, 6 km szerokości. 

Zobacz także:

Pieniny szczyt Trzy Korony

Pieniny spływ przełomem dunajcem - trasa flisacy 

Zamek Niedzica

Pieniny Wąwóz homole - Jaworki Szczawnica