G jak geologia Pienin

Pieniny to karpacka grupa górska, która pod względem geologicznym jest niezwykle zagadkowa i bardzo skomplikowana. 

Warto wiedzieć, że pasmo, które słynie z Przełomu Dunajca, Sokolicy i Trzech Koron jest tylko jedną, niewielką częścią większej struktury, która nazywana jest Pienińskim Pasem Skałkowym. Pas ten, ciągnie się pod powierzchnią ziemi aż od Wiednia po Rumunię. 

Pieniny od reszty Karpat wyróżnia oryginalna i nietypowa budowa. Znaczna część pienińskich skał to wapienie, jednak w okolicy znajdują się także góry wulkaniczne, które są zbudowane z andezytu. 

Pieniny otaczane są przez beskidzkie pasma, które zbudowane są przede wszystkim z piaskowcowego fiszu. Budowa pasma Pienin jest prawdziwą rzadkością. Naukowcy - geolodzy od lat toczą spory na temat ich powstania. 

Zakłada się że w okresie triasu, na terenie obecnych Pienin znajdowało się morze. Z osadów, które znajdowały się na jego dnie zostały uformowane najstarsze ze skał występujących w Pieninach. Obecne na tym terenie wapienie powstały z cząstek organicznych. Pasmo Prapienin wyłoniło się na powierzchnię pod koniec kredy, gdy dno morskie uległo wypiętrzeniu. 

Ostatni etap formowania Pienin był związany z aktywnością wulkaniczną.  

Warto wiedzieć, że Pieniny, to góry które nie uległy zlodowaceniu w okresie czwartorzędu. W Pieninach nie można odnaleźć żadnych śladów lądolodów, które są bardzo charakterystyczne, np. dla znajdujących się nieopodal Tatr.  

Zobacz także:

Zalew czorsztyński

Szczawnica nocleg z wyżywieniem

nocleg pieniny

Księżniczka Brunhilda

Pieniny szlaki