U jak unikalna roślinność

Na obszarze Pienin wykształciła się unikalna szata roślinna. Unikalną na światową skalę roślinność Pieniny zawdzięczają przede wszystkim specyficznym warunkom środowiskowym, ale także wapiennemu podłożu, braku występowania zlodowaceń i możliwości migracji roślinności z pobliskich pasm słowackich. Duże znaczenie odegrała także bliskość Tatr i niezbyt duża wysokość pienińskich szczytów. 

Na obszarze Pienin można zaobserwować m.in. około 1110 gatunków roślin naczyniowych, około 320 gatunków wątrobowców i mchów, 470 gatunków porostów, 400 gatunków glonów, jak również 1200 różnych gatunków grzybów.

W Pieninach można spotkać aż dwa gatunki endemitów: pszonaka pienińskiego i mniszka pienińskiego. Na tym terenie występują także liczne odmiany endemiczne, np. rozchodnik ostry, chaber barwny i bylica piołun. 

Na terenie Pienińskiego Parku Narodowego można dostrzec także różne gatunki reliktowe, np. dębik ośmiopłatkowy czy też jałowiec sawina. 

Warto pamiętać, że wszystkie gatunki roślin znajdujące się na terenach Pienińskiego Parku Narodowego są objęte ścisłą ochroną.

Na obszarze Pienin wyróżniono trzy podstawowe kompleksy środowiskowe, które różnią się przede wszystkim charakterem występującej tam roślinności:

  • większe dopływy i dolina Dunajca,
  • stoki południowe,
  • stoki północe. 

Zobacz także:

Krościenko nad Dunajcem

Krościenko noclegi

Szczyt Sokolica Pieniny

Czerwony klasztor Słowacja 

Zamek Czorsztyn