Rezerwat Zaskalskie-Bodnarówka

Zaskalskie-BodnarówkaRezerwat przyrody Zaskalskie-Bodnarówka utworzony został w 1961 roku. Znajduje się on na terenie tak zwanych Małych Pienin. Jego powstanie miało związek z koniecznością ochrony krajobrazu, lasu oraz cennych naskalnych i ciepłolubnych zespołów roślinności, które porastają wapienne skały oraz strome zbocza. Tego typu rośliny w ich naturalnym środowisku znaleźć możemy w niewielu miejscach w Pieninach. 

Do rezerwatu można dostać się z Jaworek. Prowadzi od niego droga – nie jest to jednak szlak turystyczny. Ze względu na ścisłą ochronę występujących tam gatunków roślin oraz zwierząt, wejście na teren Zaskalskie-Bodnarówka trzeba wcześniej uzgodnić z nadleśnictwem. Droga, o której mowa prowadzi przez pola uprawne Skalskie. To właśnie tutaj znajdowało się nieistniejąca już dziś łemkowska wieś. Na skraju lasu przechodzimy przez monumentalną bramę skalną, którą tworzą w zasadzie dwie skały – po prawej stronie Dziurawa Skała, a po lewej Czerwona Skała. W dalszej części droga prowadzi korytem potoku. Nie jest to jednak trasa łatwa do pokonania. Oprócz tego, że jest bardzo rozjeżdżona przez ciężkie pojazdy służące do ściągania drzewa to jest także zawalona wielkimi głazami. 

Jeśli ktoś jednak nie boi się błota oraz lubi ciężkie przeprawy to powinien wiedzieć, że zdecydowanie warto odwiedzić ten rezerwat.  Malownicze widoki oraz kontakt z prawdziwą, dziką naturą, w której ingerencja człowieka jest znikoma to tylko niektóre z walorów rezerwatu Zaskalskie-Bodnarówka.