C jak Czertezik

Czertezik to szczyt w Pieninach Środkowych, który wznosi się na wysokość 772 m. n.p.m. Długi i wąski szczyt zbudowany jest z wapieni krynoidowych. Na szczycie stwierdzono obecność bardzo rzadko występującej w Polsce roślinności: wieloletniej - tawuły średniej i kruszczyka drobnolistnego - byliny, należącej do rodziny storczykowatych. 

Południowy stok charakteryzuje się dużą stromością i jest częściowo skalisty. Stok ten opada do Dunajca, a także do głębokiej doliny Pienińskiego Potoku, który oddziela Pieninki od Masywu Trzech Koron. 

Poniżej szczytu zlokalizowane jest urwisko skalne, wysokie na ok 40 metrów. Około 50 metrów poniżej szczytu znajduje się jaskinia (o długości około 6 metrów.) Jaskinia ta została odkryta w 1953 roku. 

Stoki północne porastają lasy jodłowo-bukowe. 

Nazwa szczytu pochodzi od istniejącej dawniej polany Czertezik. Szacuje się, że pierwsi turyści zdobywali Czertezik już około 1900 roku. W 1906 roku został wyznaczony oficjalny szlak turystyczny. Na szczyt prowadzą dwa szlaki turystyki pieszej: Niebieski i Zielony.  

Na szczycie znajduje się bezpieczny punkt widokowy. Urwisko zostało zabezpieczone przy użyciu metalowych barierek. Ze szczytu rozciągają się piękne widoki na środkową część Przełomu Dunajca. 

Zobacz także:

Krościenko nad Dunajcem

Krościenko noclegi

Szczyt Sokolica Pieniny

Czerwony klasztor Słowacja 

Zamek Czorsztyn