Sromowce Wyżne

Sromowce NiżneSromowce Wyżne są dużą wsią o charakterze letniskowym położoną na lewym brzegu rzeki Dunajec (tuż poniżej jeziora Sromowieckiego, u podnóży Pienin Czorsztyńskich). Wieś ta powstała przy szlaku trans-karpackim i niegdyś nazywana była po prostu „Przekop”. Zdaniem historyków lokalizacji na prawie niemieckim dokonały starosądeckie klaryski na przełomie XIII oraz XIV wieku. W rejonie tym prowadzono liczne prace archeologiczne, których wyniki wskazuje na niezwykle długa historię wsi. Zaludniona była ona już w czasach przedhistorycznych (znaleziska z epoki paleolitu i neolitu).   W XIV wieku wieś była ważnym punktem znajdującym się na trasie pomiędzy polską twierdzą Czorsztyn a Węgierska Niedzicą. To właśnie w okolicach Sromowców odbyło się słynne spotkanie Władysława Jagiełły z Zygmuntem Luksemburczykiem. 

Sromowce - atrakcje turystyczne 

Folklor tej wsi jest bardzo charakterystyczny dla rejonów pogranicza. Ciekawy jest tutaj ubiór – spiski w odmianie Kacwińskiej, który dziś uznawany jest już za wybitnie staroświecki. Miejscowa ludność posługuje się gwarą zaliczaną do podhalańskiej z naleciałościami węgierskimi, słowackimi oraz rumuńskimi. Choć Sromowce Wyżne nie mogą pochwalić się wieloma cennymi zabytkami to na uwagę zasługuje tutaj niepewno kościół z XIX wieku z cennym ołtarzem. Jest to także doskonała trasa wypadowa do pobliskich miejscowości turystycznych: Spiskiej Wsi, Czerwonego Klasztoru czy też Leśnicy.