N jak Niepylak apollo

Niepylak apollo to gatunek motyla należący do rodziny paziowatych. Jest to jeden z największych gatunków motyli w Polsce. 

Jego nazwa pochodzi od skrzydeł niepylaka, którego skrzydła posiadają niewielką liczbę łusek, które nie oddzielają się z łatwością, tak jak u innych motyli dziennych. Skrzydła motyli niepylaków nie pozostawiają typowego pyłku.  

Niepylak apollo posiada skrzydła o rozpiętości około 8 cm. Posiadają ubarwienie ochronne, dzięki któremu doskonale zlewają się z barwą białych kwiatów i skał o budowie wapiennej. 

Motyle te poruszają się wolnym, trzepoczącym lotem, nie należą do płochliwych. Ich powolny lot można zauważyć w lipcu i sierpniu. Dojrzałe osobniki żyją od 2 do 4 tygodni. Najczęściej żerują na kwiatach ostów. 

Gąsienice wykluwają się z jajek na przełomie lutego i marca. 

W naszym kraju występuje głównie na terenach Pienińskiego Parku Narodowego -  podgatunek Parnassius apollo frankenbergeri, jak również w Tatrach Zachodnich - podgatunek Parnassius apollo candidus.

W Pieninach przeprowadzany był program reintrodukcji i ochrony tego gatunku. Wcześniejsze wymieranie tego gatunku w Pieninach miało związek z zanikaniem występowania rozchodnika wielkiego, ale także z przebudową gatunkową pienińskich łąk, spowodowaną nawożeniem. 

Zobacz także:

Łapsze Niżne

Grywałd

Zalew czorsztyński

Szczawnica nocleg z wyżywieniem

nocleg pieniny