E jak endemity pienińskie

Endemit to grupa organizmów, która uznawana jest za unikatową, niepowtarzalną dla danego miejsca lub regionu. Endemity występują na bardzo ograniczonym obszarze i nie występują nigdzie po za nim, w środowisku naturalnym. Gatunki endemiczne charakteryzują się przystosowaniem do warunków naturalnych, panujących na obszarze ich występowania, ale także wykazują brak odporności na wahania środowiskowe. W związku z tym, często są zagrożone wyginięciem.

 W Pieninach można spotkać rośliny, zaliczane do endemitów. Są to: pszonak pieniński, oraz mniszek pieniński. Na terenach Pienińskiego Parku Narodowego rosną także liczne odmiany endemiczne, które w innych częściach Polski uważane są za pospolite.  Do pienińskich odmian endemicznych zaliczane są: chabry barwne (występujące wyłączne w Pieninach Centralnych), rozchodniki ostre - odmiana wapienna, a także odmiana wapienna bylicy piołun, należąca do rodziny astrowatych. 

Na terenach Pienińskiego Parku Narodowego można spotkać wiele zwierzęcych endemitów. Wśród nich znajdują się mięczaki, m.in:  Oxychiulis deubeli,  owady bezskrzydłe, m.in. skoczogonki - Morulina verrucosa, a także pająki - Lepthyphantes milleri.

Do endemitów zwierzęcych zamieszkujących Pieniny zaliczane są także liczne gatunki chrząszczy i dwa gatunki chruścików: Drusus brunneus i  Potamophylax carpathicus.

Zobacz także:

Zamek Czorsztyn

Sromowce Wyżne

Łapsze Niżne

Grywałd

Zalew czorsztyński