W jak Wąwóz Homole

Wąwóz Homole to pieniński rezerwat przyrody, który obejmuje skalny jar, Czajkowską Skałę, a także boczną część doliny Koniowskiego Potoku, znajdującą się w Pieninach Małych. 

Wąwóz Homole znajduje się w miejscowości Jaworki, około 10 km od Szczawnicy. Rezerwat został założony w 1963roku, aby chronić piękno krajobrazu i cennych tworów przyrody ożywionej i nieożywionej.

Powierzchnia całego rezerwatu wynosi 58,6ha. Długość całego wąwozu wynosi 800m.

Wąwóz Homole zbudowany jest z wapieni krynoidowych z serii niedzickiej i czorsztyńskiej. Wąwóz powstał w górnej kredzie, w wyniku fałdowań tektonicznych. Do jego wyżlobienia przyczynił się także płynący w nim potok Kamionka. 

Powstanie rezerwatu przyczyniło się do ponownego zalesienia tych terenach. W świetlistych miejscach na stromych skałach można zaobserwować jałowce. W pozostałych miejscach widoczne są: świerki pospolite, jawory, buki pospolite, jarzębiny, a także inne gatunki drzew. 

Rezerwat może poszczycić się bogatym występowaniem mchów i drobnych paproci naskalnych, a także trzech zespołów roślinności naskalnej: kostrzewy bladej, trzcinnika pstrego i seslerii skalnej. 

Na terenie rezerwatu występuje także 9 gatunków roślin chronionych. Są to m.in.: cis pospolity, lilia złotogłów, skalnica gronkowa. W wąwozie żerują także gąsienice niepylaka apollo. Można tu spotkać sokoły, puchacze, pliszkę górską i gniazda pustułki. 

Zobacz także:

Zamek Czorsztyn

Sromowce Wyżne

Łapsze Niżne

Grywałd

Zalew czorsztyński