5 rzeczy, o których należy wiedzieć o PIT-37

PIT-37 to najpopularniejsza deklaracja, jaką składamy do urzędu skarbowego, bowiem dotyczy osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Oto 5 rzeczy, które należy wiedzieć o formularzu PIT-37.

Kto składa PIT-37?

Na początek warto wyjaśnić, kto w ogóle zobowiązany jest złożyć PIT 37. Otóż deklaracja ta dotyczy osób, za których zaliczki oblicza i pobiera płatnik. Formularz ten powinny wybrać osoby:

  • zatrudnione w ramach umowy o pracę,
  • osiągające dochody na podstawie umów cywilnoprawnych,
  • emeryci oraz renciści.

Jeśli podatnik dodatkowo osiąga dochody, które nie są rozliczane przez płatnika (na przykład z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej), to składa albo jedną deklarację (PIT-36 w przypadku dochodów opodatkowanych według skali), albo dwie oddzielne. 

Termin składania zeznania podatkowego

Formularz PIT-37 należy złożyć, zgodnie z obowiązującym prawem, do 30 kwietnia roku podatkowego następującego po roku, którego deklaracja dotyczy. Niemniej jednak w sytuacji, gdy termin podatkowy przypada w dzień wolny od pracy, ulega on przesunięciu na pierwszy dzień roboczy. Przykładowo w 2022 roku formularz należy złożyć nie do 30 kwietnia (dzień ten przypada bowiem w sobotę), a do 2 maja. 

Wspólne rozliczenie z dzieckiem lub małżonkiem

PIT-37 możemy rozliczać nie tylko samodzielnie, ale również wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Aby móc rozliczyć się wspólnie z mężem czy żoną, należy przez cały rok podatkowy pozostawać w związku małżeńskim. Dodatkowo współmałżonek nie może prowadzić działalności gospodarczej, która byłaby opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych bądź podatkiem liniowym. Osoby, które samotnie wychowują dziecko, muszą zaznaczyć to w deklaracji. Dzięki temu będą one mogły skorzystać z podwójnej kwoty wolnej od podatku, korzyści odniosą również osoby, które przekroczyły 2. próg podatkowy.

Ulgi podatkowe

Podatnicy, którzy rozliczają się za pomocą formularza PIT-37, mogą skorzystać z całego katalogu ulg zmniejszających wysokość zobowiązania. Należy do nich między innymi ulga:

  • prorodzinna,
  • na internet,
  • rehabilitacyjna,
  • z tytułu przekazanych darowizn,
  • z tytułu krwiodawstwa,
  • termomodernizacyjna.

Aby skorzystać z ulgi podatkowej, należy posiadać dokumenty, które potwierdzają poniesienie wydatku lub przekazania darowizny. Wyjątkiem jest ulga prorodzinna, którą rozlicza się ryczałtowo, w zależności od ilości posiadanych dzieci.

PIT online

Deklarację podatkową PIT-37 możemy wysłać przez internet. Wielu podatników korzysta ze specjalnych formularzy, które znajdziemy w aplikacji e-Urząd Skarbowy. Deklaracja ta została już w dużej części wypełniona, niemniej jednak podatnik musi uzupełnić pola dotyczące przysługujących mu ulg oraz sprawdzić poprawność danych. Jeśli tego nie zrobi, deklaracja zostanie zaakceptowana wraz z upływem terminu podatkowego w takiej formie, w jakiej została przygotowana przez urząd skarbowy. Dzięki temu mamy pewność, że rozliczymy się z fiskusem na czas i nie poniesiemy żadnych konsekwencji z tytułu nieterminowego złożenia zeznania podatkowego. 

Polecane artykuły